Avís legal

Els continguts de la pàgina web www.serralleriamesas.cat han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre la empresa als seus usuaris. Per això, la informació relativa als productes per a la seva comercialització, així com la informació d´àrees de negoci, financera, l’adreçada a accionistes o de qualsevol altre tipus tindrà caràcter general i orientatiu i estarà subjecta a possibles canvis.

SERRALLERIA MESAS adverteix que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o pot estar desfasada, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dintre els límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre qualsevol acció derivada del seu contingut, caldrà verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través del telèfon d’atenció 972 193 150.

SERRALLERIA MESAS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per SERRALLERIA MESAS o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones conectades per enllaços (links) amb la pàgina web SERRALLERIA MESAS.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es dugui a terme sense l´autorització SERRALLERIA MESAS és una infracció que castiga la legislació vigent.

SERRALLERIA MESAS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l´ús de versions no actualitzades d´aquest.

En tot cas de controvèrsia que es pugui derivar de l´aplicació dels serveis o la interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, SERRALLERIA MESAS i l´usuari es sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de Girona capital (Espanya).

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa a l´article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d´ara endavant, “LOPD”), S’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable dels quals és SERRALLERIA MESAS. El remitent podrà exercir el seu dret d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos a la LOPD, per a la qual cosa cal adreçar-se a la direcció de la seu social:

SERRALLERIA MESAS / Cami del Rossinyol, s/n / 17750 Vilabertran, Girona

De conformitat amb el que es preveu a l´article 11 de la LOPD, en omplir el formulari d´enregistrament, donen el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser comunicades a qualsevol empresa o entitat en el capital social de la qual o en la fundació de la qual participi SERRALLERIA MESAS, per al seu tractament, amb la finalitat d’adreçar-los informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis. De la mateixa manera, amb l’acceptació d´aquest avís legal, reconeixen que la informació i les dades personals recollides són exactes i veritables.

SERRALLERIA MESAS es compromet a tractar d´una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades, d´acord amb el que es preveu a l’article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, d´11 de juny, pel qual s´aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.